Implementering af et CMS skal først og fremmest betragtes som en strategisk beslutning.

Oftest vælges CMS som et centralt værktøj i arbejdet med at optimere organisationens forretnings- og kommunikationsprocesser. Der bør derfor som regel først opstilles konkrete krav til systemet, når der er foretaget specifikke analyser af organisationens processer samt kundernes og medarbejdernes behov for kommunikation.

Når denne viden er på plads kan kravene formuleres og det bedst egnede CMS identificeres. Det er dog her i processen, at mange virksomheder løber hovedet ind i en mur, da markedet er oversvømmet af CMS udbydere, med systemer så forskellige, at de færreste kan gennemskue, hvem der reelt er gode til hvad.

Processen med at identificere det rette CMS i forhold til de strategiske målsætninger vil langt de fleste danske virksomheder uden tvivl snart skulle igennem (igen). Og her nytter det ikke at lade tilfældighederne råde. Udvælgelsen skal som beskrevet ske på et velfunderet grundlag – ikke mindst i form af interessentanalyser og kravspecificering.