BNP har, som omtalt, undersøgt de væsentligste CMS produkter i Benchmark analyser de seneste 6 år. Analyserne er foretaget ud fra følgende tre hovedkriterier:

 • Tekniske kriterier
 • Brugermæssige kriterier
 • Forretningsmæssige kriterier

Herunder er der fem underliggende parametre, som der er givet points fra 1-5 for i et Scorecard. Det drejer sig om:

Tekniske kriterier

 • Arkitektur
 • Integration
 • Sikkerhed
 • Customisering
 • Out-of-the-Box funktionalitet

End-user kriterier

 • Workflow
 • Brugervenlighed
 • Fritekstsøgning
 • Personalisering
 • Integration til klientvæktøjer

Forretningskriterier

 • Partnere/leverandører
 • Fokus på 3. parts udvikling af services
 • Pris
 • Referencer
 • Åben standard