Prisen er det helt store spørgsmål på et uigennemskueligt CMS marked. Hvis der kalkuleres med, at prisen for et CMS projekt er lig med prisen for systemet, så går man let helt ”galt i byen”.

Erfaringen hos BNP fra en lang række CMS projekter er, at der skal allokeres tid og ressourcer efter følgende fordeling:

  • Proces- og medarbejderanalyser: 10 %
  • Køb af CMS produkt: 20%
  • Hardware: 5%
  • Uddannelse af brugere: 5%
  • Implementering: 35 %
  • Analyse og kravspecifikation: 15%
  • Test, dokumentation, support, m.m.: 10%

Dette er en gennemsnitsbetragtning og varierer selvfølgelig fra projekt til projekt, men er vigtigt at holde sig for øje inden CMS udvælgelsen. Hvis der udelukkende budgetteres med anskaffelsesprisen for selve systemet risikerer man en kedelig overraskelse. En velfungerende CMS løsning kræver oftest langt mere end blot anskaffelse af systemet.

I første omgang er det vigtigste at identificere og beskrive de enkelte interessenters behov i forhold til løsningen. Kun på den rette baggrund kan det rette system identificeres.

Så hvis prisen på et givet CMS er kendt i forhold til det fastlagte ambitionsniveau, bør der kalkuleres med, at det kun udgør en tredjedel af det samlede projektbudget. Derved har man et godt udgangspunkt for at beregne hvad Content Management egentlig koster at indføre.