BNP har årligt siden 2001 foretaget en systematisk gennemgang af de førende nationale samt internationale Portal- og Content Management Systemer (CMS). Undersøgelserne viser at køberne i erhvervslivet må have svært ved at overskue markedet, når det rette system skal udvælges.

Der hersker stor uenighed blandt leverandørerne om, hvad der er “State-Of-The-Art” på CMS markedet. Dette skyldes at de enkelte systemer er specialiseret indenfor vidt forskellige områder.

BNPs oversigt over nationale samt internationale CMS, har udgjort grundlaget for udvælgelse af CMS til en lang række virksomheders intranet- og internetløsninger.

Hvad er et CMS?

CMS gør det, kort fortalt, muligt at publicere indhold på internettet, intranettet eller extranettet – uden tekniske kundskaber. Systemerne sikrer desuden, at der kan foregå en decentral opdatering, da den enkelte medarbejder typisk kun har adgang til at ændre et veldefineret indholdsområde.

De forskellige CMS er udviklet og specialiseret til at dække forskellige behov. BNP har derfor opstillet et række generelle krav til system og leverandør.

BNP har af praktiske grunde valgt at definere CMS, så begrebet også indbefatter såkaldte Enterprise Information Portals, Intranet-/Internet Portal Systems, og Knowledge Management Systems.

Der er imidlertid nuance forskelle mellem begreberne. Forskellene er mest udtalte i forhold til de endelige mål med systemerne, i de enkelte virksomheder. Leverandørernes forskelligartede definitioner af begreberne, bevirker dog at alle ovennævnte fire typer systemer i praksis kan indeholde de samme værktøjer.

Implementering af et CMS skal først og fremmest betragtes som et centralt værktøj i organisationens forretnings- og kommunikationsprocesser. Man kan derfor ikke opsætte konkrete krav, uden også at tage udgangspunkt i den enkelte organisations arbejdsprocesser og unikke målsætninger.

Teknik kan ikke i sig selv skabe positive resultater i organisationen, men den åbner op for ‘en ny verden’ af mulige procesændringer, som kan skabe store forandringer og resultater.